Det er tøff konkurranse mellom tilbydere av boliglån, tilbydere av landbrukslån opplever ikke samme konkurranse.

På Landbrukslån.no ønsker vi å oppdatere eiere av landbrukseiendommer med rentebetingelser hos bankene som tilbyr lån til gårder/landbrukseiendommer og skogseiendommer.

Beste rente på lån til landbrukseiendom:

Landbrukslån – Landkreditt bank:

Generasjonsskiftelån: 2,65%
Driftskreditt: 3,40%
Landbrukslån: 2,95%

Mer informasjon om Landkreditt banks rentebetingelser på lån til gårdsbruk finner du her.

Landbrukslån – Gjensidige bank:

Inntil 60%: 3,30%
Inntil 80%: 3,95%

Prislisten til Gjensidige bank på landbruk finner du her.

Landbrukslån – Innovasjon Norge:

Innovasjon Norge tilbyr foruten lån også støtteordninger til landbruket på ulike måter. Se mer  om landbrukslån på Innovasjon Norges nettsider.

Generelle betingelser for landbrukslån i Innovasjon Norge:

  • Flytende rente, tre og fem års rentebinding
  • To til seks terminer per år
  • Ingen etableringsgebyr eller termingebyr
  • Innenfor 90 % av takst

Nominell rente på nye landbrukslån:

  • Flytende rente: 2,65 %
  • Fastrente 1 år: 3,00 %
  • Fastrente 2 år: 3,10 %
  • Fastrente 3 år: 3,20 %
  • Fastrente 5 år: 3,30 %

Effektiv rente er ca 0,05% høyere avhengig av antall terminer pr. år.

Landbrukslån – Sparebank 1 SMN:

Sparebank 1 tilbyr lån til kjøp av gårdsbruk og landbrukseiendom, men oppgir ikke på sine nettsider hvilke betingelser de tilbyr på landbrukslån.

Landbrukslån – Husbanken:

Mange vurderer ikke Husbanken ved kjøp av landbrukseiendom eller småbruk, men kanskje er det verdt å undersøke nærmere? På Husbanken.no står følgende om lån til kjøp av landbrukseiendom/gårdsbruk/småbruk:

«Landbrukseiendom er en næringseiendom hvor boligen bare er en del av eiendommen. Som hovedregel vil derfor lån til landbrukseiendom falle utenfor formålet med startlån.
Unntaket fra dette kan være dersom det gjelder et småbruk hvor prisen på eiendommen ikke er høyere enn for en tilsvarende nøktern bolig i distriktet.» 

Gunstig lån for statlige ansatte

Er du ansatt i staten kan det være et godt alternativ å låne hos Statens pensjonskasse.

De tilbyr lån helt ned mot 2,178% og angir ingen spesiell rente for landbrukslån. Vi tar imidlertid forbehold om at det kan være rentepåslag for lån til gård.

Tips oss gjerne om betingelser på lån til landbrukseiendom eller banker vi bør få med på listen.

Landbrukslån.no gir deg oversikt over betingelser som flytende rente, fastrente, nedbetalingstid, avdragsfritt lån ved kjøp av gårdsbruk, skogeiendom eller annen næring knyttet til landbruket.

Hvordan få tak i drømmegården?

Det kan gå hundrevis av år mellom hver gang en gård blir solgt på det åpne markedet. Så hvordan få kjøpt en gård eller småbruk i det området du ønsker? Finn.no er åpenbart et sted å følge med, men husk at du både må følge med under næringseiendom til salgs og boliger til salgs. Noen legger altså gården ut som en bolig, mens andre legger det ut som en næringseiendom.

Følg også med i Facebook-grupper som «Gård til salgs» og «Småbruk/gårdsbruk til salgs/leie»

Å ta kontakt med landbruksmeglere og gjøre dem oppmerksom på at du er på utkikk kan også være lurt. En del gårder blir solgt på «det åpne markedet», men blir likevel aldri annonsert.

Småbruk eller gård?

Ønsker du å søke om lån til småbruk, og er usikker på om det kommer innunder definisjon av landbrukseiendom? Et småbruk er vanligvis fra 15-100 mål, men enkelte meglere omtaler også boliger med småbrukspreg på bare 2-10 mål som småbruk, selv om det rettmessig bør omtales som for eksempel «bolig med småbrukspreg» eller «tidligere småbruk». Fordelen med å kjøpe et slikt «småbruk» er at det går innunder betingelser for kjøp av bolig og du får derfor bedre betingelser. Det er mer risiko knyttet til utlån til landbrukseiendom enn boligeiendom og kjøpere av «småbruk» som egentlig er boliger, kan dermed nyte godt av like gunstige lånevilkår som andre boligeiere. Oversikt over formidlere av boliglån finner du på bolig-lån.no.

Kjøpt gård, men må mellomlagre gjenstander et sted i mellomtiden?

La oss si du har funnet drømmegården eller drømmeboligen, men du overtar ikke før om noen måneder. Da kan det være greit å leie en et minilager eller en lagercontainer en periode. Det finnes ulike tilbydere, en av dem er 123 Minilager i Oslo.

Andre finansportaler i nettverket vårt:
Kredittkort 123 – finn beste kredittkort

Vi anbefaler også Finansportalen.no for generell informasjon om banktjenester, lån og refinansiering.

Nettsiden ble oppdatert februar 2017.